Avslöjande om att cbd olja används i militära vapen

Igår kunde flera tidningar avslöja att cbd olja används idag i flera militär baserade vapen. Detta ska vara enligt uppgifter för att få ett stort övertag på motståndare du. Giftet i dessa kapslar betraktas som extremt farligt för människan att andas in eller vistas runt. Uppgifterna är dock långt ifrån bekräftade eftersom att militären. Se […]